ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΣΤΟ ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΡΙΟ

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 Για κάθε μηχάνημα που κατασκευάζεται από την εταιρεία μας έχει γίνει πρώτα μελέτη και σχεδιασμός για την σωστή λειτουργία του, την υψηλή αντοχή του και την μεγάλη διάρκεια ζωής του.

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

μπορείτε να στραφείτε στην αγορά μεταχειρισμένων - πλήρως ελεγμένων και ανακατασκευασμένων μηχανημάτων που να καλύπτουν την μέγιστη δυνατή ποιότητα και αξιοπιστία υποστηριζόμενα από την εταιρεία μας